Rendi Sutejho

How Do Writers Work?

Tag: #overtone

polyphonic overtone singing – Anna-Maria Hefele
Articles, Blog, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

polyphonic overtone singing – Anna-Maria Hefele

Hello, I am Anna-Maria, and I’m an overtone singer, and I’m going to tell you something about polyphonic singing today. Overtone singing is a voice technique where one person sings two notes at the same time. [singing] So, this was

Read More
polyphonic overtone singing – explained visually
Ata Borgujin ft Riya performer Uranbileg – GOO MV
Articles, Blog, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ata Borgujin ft Riya performer Uranbileg – GOO \MV\

Арван тавны саран мэлтийсэн амгалан хөх шөнөөр Алаг эрээн цаасан дээр аялгуулан би бодлоо Холбох тусам чи бид дөхөж Холбоо сэтгэл тэр бүрт түгшиж Хэдэн мөртөө салхинд дайлаа Сонороо чи минь мялаа! Үнэрийг чинь мэдрэх төдийд үзэсгэлэн гоог чинь магтаж

Read More